Hotline: 0966656896

Kệ siêu thị GST03

Liên hệ: 0966 656 896 để nhận báo giá
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm
Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường. Có 5 đợt để hàng (kể cả đáy và đợt) đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng. ...

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
Có 5 đợt để hàng (kể cả đáy và đợt) đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
– Đợt đáy sâu: 442mm
– Các đợt còn lại sâu:342mm
– Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây