Hotline: 0966656896

Kệ siêu thị GST02

Liên hệ: 0966 656 896 để nhận báo giá
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm
Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường. Có 4 kệ để hàng(kể cả đáy và đợt)đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng. – Đợt đáy sâu: 442mm – Các đợt còn lại...

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
Có 4 kệ để hàng(kể cả đáy và đợt)đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
– Đợt đáy sâu: 442mm
– Các đợt còn lại sâu: 342mm
– Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây